අප අමතන්න

මා සන්තකයට ගන්නා Yun යැං විලවුන් සමාගම,

ලිපිනය

අංක 18, බටහිර වීදිය, හතරවන ආර්ථික සමුපකාර, Dali ගම්මානය, Taihe නගරය, Baiyun දිස්ත්රික්, මා සන්තකයට ගන්නා

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

විකුණුම්: +86 020 86081515

Support: 18573008976

පැය

Monday-Saturday: 9am to 6pm

ඉරිදා: වසානම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!